• Úvodní stránka
 • Kvarteto
 • Kniha
 • Obrázkové karty
 • Jak nakoupit
 • O autorce
 • Kontakt
 • Anne D. Kooijman

  Autorka je zkušenou diplomovanou dětskou psycholožkou, zaměřující se mimo jiné na psychologii zdraví a terapii hrou.

  V rámci své dlouholeté praxe, kterou provozuje v holandském Wassenaaru, pomáhá dětem, které touží mít více kamarádů, staly se terčem posměšků či obětmi šikany, dětem, které nenacházejí dostatek odvahy hájit sebe sama.

  Je rovněž autorkou cenných didaktických a terapeutických deskových her, které v rozsáhlém měřítku testuje kromě vlastní praxe také na základních školách.

  Její laskavé a současně odborně fundované hry nacházejí u dětí velmi pozitivní ohlas.

  Rozhovor s paní Kooijman

  Práce dětské psycholožky je jistě velmi zajímavá. Mohla byste popsat, čím vším jste si ve vaší kariéře prošla a z jakých prostředí čerpáte své zkušnosti?

  Po studiích na Amsterdamské univerzitě jsem navštívila několik univerzit v USA a poté jsem začala pracovat v  ústavu, kam byly umísťovány děti s problémy  s chováním. Po několika letech jsem při tomto zaměstnání začala připravovat programy na zlepšení sociálních dovedností pro děti s kombinovaným postižením. Poté jsem se přestěhovala do západní části Holandska a tam jsem spolu se dvěmi školními psycholožkami a klinickým psychologem založila poradnu, ve které se věnujeme dětem do 14 let s problémy v chování, v sociální a emoční oblasti. Terapie probíhá v rodinné atmosféře a během ní pracujeme I s rodičí a učiteli, abychom co nejlépe dětem pomohli zlepšit jejich životy.

  Čím je pro vás důležité právě téma rozvíjení sociálních kompetencí u dětí?

  Jako dětská psycholožka jsem velmi často svědkem toho, že když dítě ovládá sociální dovednosti, může fungovat mnohem lépe jak doma, tak zejména ve škole. Ví, jak vycházet s vrstevníky, ví, jak prosazovat své názory I jak přijímat názory druhých a zejména jak řešit konflikty. Sociálně kompetentní dítě je prostě mnohem šťastnější.

  Můžete nám říci, jak dlouho používátě kvarteto Bezva parťák, kde všude se tento koncept nyní používá a jaká je na něj odezva?

  Karetní hra, která existuje od roku 2004, obsahuje devět základních témat z oblasti sociálních dovedností. Od začátku byla využívána učiteli v základních školách jako prostředek k rozpoutání diskuse o správném chování ve třídě či na hřišti. Nyní je často používána I při školeních a tréninzích sociálních dovedností nebo během terapeutických sezení. Speciální pedagogové ji často využijí jako možnost hravou formou probrat s dítětem téma vhodného chování.

  Při tvorbě tohoto konceptu jste vycházela ze zkušeností z Holandska. Jde podle vašeho názoru o témata holandská, nebo jsou relevantní I pro jiné země?

  V Nizozemí jsme zvyklí komunikovat velmi zpříma. Myslím, že v jiných zemích je komunikace často elegantnější nebo sofistikovanější. Víme ale, že témata obsažená ve hře jsou univerzální a minimálně v Evropě jsou platná bez ohledu na hranice. O tom svědčí I uplatnění karetní hry například v Německu či ve Francii.

  Co byste doporučila učitelům při používání těchto materiálů?

  Učitel má obrovský vliv na to, zda je ve třídě dobrá atmosféra. Když se zajímá o chování dětí, určitě spolu s dětmi nastaví pravidla vhodného chování a zajistí jejich dodržování. Diskusi nad tématy obsaženými ve hře může učitel využít k tomu, aby pozitivní formy chování byly odměňovány a ve třídě se díky tomu držela dobrá a pozitivní nálada.

  Děkujeme za rozhovor.

  (Didactive Plus s.r.o., září 2016)